Bug report #11591

Awaria zapisu projekyu po usunięciu liniowej warstwy shp

Added by Jarost Dudek about 8 years ago. Updated about 8 years ago.

Status:Closed
Priority:Normal
Assignee:-
Category:-
Affected QGIS version:2.6.0 Regression?:No
Operating System: Easy fix?:No
Pull Request or Patch supplied:No Resolution:invalid
Crashes QGIS or corrupts data:No Copied to github as #:19850

Description

Nie można zapisać, uprzednio wczytanego projektu, po usunięciu z projektu warstwy liniowej shp. QGis zamyka się awaryjnie z komunikatem: Awaria przy zrzucie - jak w załączniku. Jednocześnie plik projektu ma zerową wielkość.

Pozdrawiam
Jarost Dudek

Zrzut_ekranu.pdf (155 KB) Jarost Dudek, 2014-11-07 02:11 AM

qgis-20141107-110154-9736-10100-exported.7z (4.05 MB) Jarost Dudek, 2014-11-07 02:41 AM

History

#1 Updated by Jarost Dudek about 8 years ago

Dołączam plik dmp.
System operacyjny 32 bit Windows 7 Home Premium
QGis 2.6

#2 Updated by Jarost Dudek about 8 years ago

Dołączam plik dmp spakowany programem 7-zip

Pozdrawiam Jarost Dudek

#3 Updated by Giovanni Manghi about 8 years ago

  • Resolution set to invalid
  • Status changed from Open to Closed

sorry I have to close this, tickets must be filed in English.

Also available in: Atom PDF