Jonatan Calderón

Activity

Reported issues: 1

2018-09-03

01:56 PM QGIS Application Bug report #19755 (Closed): Error al inciar QGIS Desktop 2.16.3
Buenos dias,
Tras realizar la instalacion del QGIS 2.18 (32 bits), al iniciar la aplicacion QGIS Desktop 2.16.3 se m...

Also available in: Atom