Arnout verhoeve

Activity

Reported issues: 1

2015-02-27

01:45 AM QGIS Application Bug report #12282 (Closed): unable to gather unique values or to classify (graduated/categorized)...
Wanneer ik bij een kaartlaag de unieke waarden wil oproepen bij de STYLE laageigenschappen (bv voor de opmaak van een...

Also available in: Atom